Het bestuur van de Stichting

Hans Waegemakers (voorzitter a.i.)
Marleen Wijdeveld
Nicole Buijtendijk
Isaac Wüst (secretaris/penningmeester)

Contact per e-mail: info@ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl

Adviseurs

Anne-Francine van Gogh (Roermond, oud-pastor Jonge Kerk)
Jos Oostrik (Arnhem, o.a. actief in voortgezette vorming van pastores)
Franck Ploum (Dordrecht, directeur Bureau Mamre en voorganger Ekklesia Breda)
Mirjam Wolthuis (Heemstede, pastor Dominicusgemeente Amsterdam en supervisor)

Comité van aanbeveling (in 2012, op persoonlijke titel)

Henk Baars (oud vz. Acht Mei Beweging, vice-vz. Mariënburg, vz. Kerk en Vrede)
Ton Baeten o.praem.† (oud-abt van de abdij van Berne te Heeswijk)
Leny Beemer (lekendominicaan, oud vz. Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland)
Arjan Broers (theoloog en publicist)
Ko Bordens (voorzitter Liturgisch Team Dominicusgemeente)
Ruud Bunnik † (voorzitter van het Werkgroep voor de Rechtscultuur in de Kerken)
Paul Clement (provinciaal in de Orde van de Augustijnen)
Julie Feldbrugge (sociologe, oud vz. Kath. Studiecentrum Geestelijke Volksgezondheid)
Catharina Halkes † (eerste hoogleraar feministische theologie in Nederland)
Paula Hermans (Regionale Overste Congregatie Dochters der wijsheid)
Adriëtte Jansen jmj (oud overste klooster Mariënburg)
Erik Jurgens (oud-lid van Tweede en Eerste Kamer, voorzitter van Mariënburg)
Charles van Leeuwen (historicus en publicist)
Gerard Mathijsen o.s.b. (abt Benedictijnen Egmond)
Jan Nieuwenhuis o.p. † (medeoprichter Dominicusgemeente Amsterdam)
Peter Nissen (hoogleraar cultuurgeschiedenis van de religiositeit, Radboud Universiteit)
Huub Oosterhuis (theoloog, dichter)
Leo Oosterveen o.p. (dominicaan, filosofisch en theologisch leerhuiswerker)
Truus Sonder (voormalig algemeen overste van de  Zusters van Liefde te Schijndel)
Wies Stael Merkx † (eerste directeur voormalig Kath. Bureau Seksualiteit/Relatievorming en eerste vz. Acht Mei Beweging)
Colet van der Ven (pedagoge, publiciste en free lance journaliste)
Joris Vercammen (aartsbisschop van Utrecht, Oud-Katholieke Kerk)
Ben Vocking o.p. (oud-provinciaal der Nederlandse dominicanen)
Marleen Wijdeveld (voorzitter Kerk Hardop/rk-kerkplein.org en mede-initiatiefnemer OKG)
Frans Wijnen cssp (provinciaal van de Congregatie van de H. Geest)
André Zegveld o.s.b. (oud-abt Benedictijnen Egmond en oud-deken van Twente)