Projecten 2019

Ekklesia Leiden

De Ekklesia Leiden, ontstaan uit het studentenpastoraat van de jaren 70, is in 2017 bezig met een aantal projecten gericht op hun toekomst. Zij vragen hierbij advies van OKG en in eerste instantie heeft onze adviseur Mirjam Wolthuis een uitgebreid gesprek met hen. Omdat het verdere project haar mogelijkheden te buiten gaan i.v.m. haar drukke werkzaamheden, wordt in 2018 Franck Ploum bereid gevonden de begeleiding verder op zich te nemen. Pas in het voorjaar 2019 kon dit project worden afgesloten.

  • Verslag volgt.