Projecten 2016

De Walfriedgemeenschap

De Walfriedgemeenschap in Groningen heeft in 2016 gevierd dat hun kwartaalblad Het Groene Blad 25 jaar bestond. De uitgave van een jubileumnummer over de ontwikkelingen van de gemeenschap heeft OKG gehonoreerd met een financiële bijdrage voor de publicatie.

San Salvator, Den Bosch

In navolging van de Antonius in Beweging uit Best heeft de San Salvatorgemeenschap het stokje overgenomen en een boeiende bijeenkomst gehouden met een honderdtal vertegenwoordigers van buurtgemeenschappen. Naast veel gezang is vooral ook aandacht gegeven aan uitwisseling van ervaringen in workshops over communicatie, diakonie, kinderen en jeugd, leren organisatie en vieringen. OKG heeft bijgedragen in de kosten voor deze bijeenkomst.

2of3bijEEN

Op dit atelier van 2of3BijEEN bogen 43 mensen uit 25 gemeenschappen zich over een tekst van Handelingen, het verhaal over de ideale christengemeente van vieren, leren en handelen. Tussen het luisteren door was er ook gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen. Dit blijkt in toenemende mate belangrijk te zijn voor deze zelfstandige geloofsgemeenschappen. OKG heeft dit atelier financieel ondersteund.