Projecten 2012

2of3bijEEN (oude naam: Bezield Verband)

Een samenwerkingsnetwerk van de Basisbeweging Nederland, Bezield Verband Utrecht, De Nieuwe Liefde, de Dominicusgemeente Amsterdam, Mariënburg en de Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen, organiseerde haar eerste ‘voorgangersatelier’. Ruim twintig voorgangers van kleine en grote geloofsgemeenschappen kwamen op 22 mei 2012 in de pastorie van de Amsterdamse Dominicusgemeente bijeen voor een ‘atelier’: leren van elkaars ervaringen, elkaar inspireren en stimuleren. De stichting OKG financierde een deel van de kosten van dit atelier.