Missie

Wij streven naar de ontwikkeling van talenten, deskundigheid en ervaring binnen groepen christenen om hen  in staat te stellen op een voor hen passende en betekenisvolle wijze geloofsgemeenschap te zijn in de hen omringende wereld.

Doel

Het ondersteunen van geloofsgemeenschappen op het gebied van pastoraat, liturgie, catechese, diaconie, organisatie en communicatie, doormiddel van projecten  die in nauw overleg met de betrokken geloofsgemeenschappen worden uitgevoerd.

Middelen

De stichting OKG beschikt over financiële middelen om, in overleg met en afhankelijk van de financiële situatie van de gemeenschap, ondersteuning te verlenen. De stichting geeft geen directe financiële steun

De stichting beschikt over een pool van ervaren en professionele deskundigen.

De ondersteuning geschiedt in de vorm van kortlopende projecten die tot stand komen in nauw overleg met de geloofsgemeenschap die een aanvraag indient. Klik hier voor de criteria.