ANBI-gegevens

Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven, schenken en giften.

Het rekeningnummer van de stichting OKG is: NL73 RABO 0131 7381 27.

Naam: Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen, stichting OKG
RSIN: 8505 74 365
Registratie Kamer van Koophandel: 5273 5273
Contactgegevens/Postadres: Erasmuslaan 92, 1185 BJ  Amstelveen

Bestuurssamenstelling

Hans Waegemakers (voorzitter a.i.)
Marleen Wijdeveld
Nicole Buijtendijk
Isaac Wüst (secretaris/penningmeester)

Beleidsplan

De stichting ondersteunt geloofsgemeenschappen door toerusting en deskundigheidsbevordering van haar leden middels het financieren van projecten. De geloofsgemeenschappen dienen hiertoe een project in bij de stichting volgens de criteria die elders op de website vermeld staan. De geldwerving vindt plaats bij religieuze instellingen, gemeenschappen en personen die financieel mee willen werken aan de doelstelling van de stichting. De gedoneerde gelden staan op een lopende rekening en een spaarrekening van de stichting en worden geheel besteed aan de financiering van projecten en de reiskostenvergoeding van bestuurders en deskundigen.

Beloningsbeleid

De stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen mensen in dienstbetrekking. Bestuursleden en allen die bij de projecten betrokken zijn, ontvangen alleen reiskostenvergoeding. Indien bij projecten beroep gedaan wordt op zzp’ers worden deze voor hun dienstverlening betaald op grond van hun declaraties.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van open, vitale en duurzame geloofsgemeenschappen in de zich voortdurend vernieuwende christelijke traditie.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het laatste jaarverslag kunt u hier lezen: Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording

Van de inkomsten en uitgaven wordt een financiële verantwoording afgelegd aan de donors. De laatste jaarrekening kunt u hier inzien: Jaarrekening 2019