Ondersteuning kleine geloofsgemeenschappen

Ons land kent een groeiend aantal plaatselijke geloofsgemeenschappen, soms klein, soms wat groter, soms zelfstandig, soms op weg naar zelfstandigheid, soms levend vanuit het idee, dat ze er eigenlijk alleen voor staan. Die geloofsgemeenschappen willen leven vanuit de geest van Jezus van Nazareth en vanuit het waardevolle dat de katholieke en andere christelijke tradities aanreiken.

Deze gemeenschappen zijn gedeeltelijk voortgekomen uit onvrede met het klimaat dat in verschillende kerken heerst. Die onvrede leidt tot kerkverlating, abrupt of geleidelijk, maar het leidt ook tot nieuwe geloofsgemeenschappen.

De Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen maakt deskundige begeleiding en/of ondersteuning van deze geloofsgemeenschappen financieel mogelijk.

Wilt u op de hoogte blijven via onze zo nu en dan-nieuwsbrief? Stuur een email naar nieuwsbrief@ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl om zich aan te melden.